Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
         
Στήριγμα Τερματισμού συμπιέσεως μικρής γωνίας (απαρτία) για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.
Στήριγμα μεγάλης γωνίας (απαρτία) για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.
Στήριγμα ευθυγραμμίας μικρής γωνίας (απαρτία) για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.