Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Στήριγμα μεγάλης γωνίας (απαρτία) για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.
 
Στήριγμα μεγάλης γωνίας (απαρτία) για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ / ΔΜΚΛΔ Νο 156/15.01.93.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ 04101-2.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Το κυρίως στήριγμα και οι σφιγκτήρες ανάρτησης από χάλυβα St 37-2. Ο τανυτήρας από χάλυβα C45 και τα κοχλιωτά στελέχη του τανυτήρα από χάλυβα C15.Οι θήκες συγκράτησης από χαλυβδοέλασμα. Οι κοχλίες και οι πείροι από χάλυβα. Οι σφιγκτήρες ανάρτησης και οι θήκες συγκράτησης είναι πλαστικοποιημένες.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΛΚΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ
  Αποκλειστική οριζόντια εγκάρσια έλξη 34000 Ν. Αποκλειστική κατακόρυφη έλξη 10000 Ν. Αποκλειστική οριζόντια διαμήκης έλξη 28000 Ν.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΑΕ   430018735