Προϊόντα για δίκτυα τηλεπικοινωνιών
         
Κονσόλα φρεατίου ΟΤΕ
Θηλειές ΟΤΕ
Καμπύλο έλασμα επιτόνου
         
Δακτύλιος Στερέωσης σιδηροσωλήνα για σωλήνα 3/4΄΄ και 1΄΄
 
Στεφάνη αναρτήσεως αυτοστήρικτου καλωδίου