Προϊόντα για δίκτυα τηλεπικοινωνιών
Στεφάνη αναρτήσεως αυτοστήρικτου καλωδίου
 
Στεφάνη αναρτήσεως αυτοστήρικτου καλωδίου
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΤΕ ΑΕ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΕ ΑΕ   16336112.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΟΤΕ ΑΕ 101/8/442.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα,ντίζα Μ16, εξαγωνικά περικόχλια
Μ16 μικρού πάχους και ροδέλλες από
χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη θα επιψευδαργυρωθούν εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του ΟΤΕ ΑΕ 052.4/Γ/8-85.