Εφαρμογές
 
Τα προϊόντα της εταιρείας μας Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ χρησιμοποιούνται με επιτυχία, αξιοπιστία και εγγύηση στην ποιότητα σε μια ευρεία γκάμα εφαρμογών και περιπτώσεων σε διάφορες επιχειρήσεις και χρήσεις κοινής ωφελείας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής χρήσεις και εφαρμογές των προϊόντων μας σε επιχειρήσεις και σκοπούς κοινής ωφελείας:
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής για την μόνιμη επιδιόρθωση διαρροών και βλαβών των σωληνώσεων και του δικτύου παροχής πόσιμου ύδατος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό των απωλειών πόσιμου ύδατος λόγω διαρροών και  βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης.
Χυτοσιδηροί Πυροσβεστικοί κρουνοί για την παροχή νερού για την αντιμετώπιση και κατάσβεση πυρκαγιών.
Διάφορα εξαρτήματα για τις εναέριες γραμμές χαμηλής και μεσαίας τάσης της ΔΕΗ ΑΕ για την διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Διάφορα εξαρτήματα για τις εναέριες γραμμές υψηλής και πολύ υψηλής τάσης της  ΔΕΗ ΑΕ για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Διάφορα εξαρτήματα για τις γραμμές ηλεκτροδότησης των ηλεκτροκίνητων  λεωφορείων της περιοχής Αθηνών και Πειραιά.
Διάφορα εξαρτήματα για τα ορυχεία / λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ ΑΕ στην  Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη.