Εταιρία Παραγωγή Εφαρμογές Ποιότητα Sitemap Επικοινωνία
 
 
Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ACSR
Σφιγκτήρας τέρματος εξαγωνικής συμπίεσης για αγωγούς ACSR 95 mm² (ακροδέκτης, σώμα και ψυχή)
Ενωτήρας ευθυγραμμίας εξαγωνικής συμπιέσεως ACSR 95 mm² (σώμα και ψυχή)
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
Σφιγκτήρας τέρματος για αγωγούς χαλκού 16-35 mm
Σφιγκτήρα ανάρτησης για αγωγούς χαλκού 95 mm²
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ
Ακροδέκτης Αλουμινίου
Χιτώνια βαθειάς συμπίεσης Al
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ
Ακροδέκτης Χαλκού
Χιτώνια εξαγωνικής συμπίεσης Aλουμινίου
Ενωτήρας εξαγωνικής συμπιέσεως Χαλκού
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ACSR ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΥ
Χιτώνια συστροφής Αλουμινίου
Χιτώνια συστροφής Χαλκού
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Στήριγμα ανάρτησης συνεστραμμένων καλωδίων
Σφιγκτήρας ανάρτησης συνεστραμμένων καλωδίων 4 Χ 120 mm² Al + 25 mm² Al
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Στήριγμα Τερματισμού συμπιέσεως μικρής γωνίας (απαρτία) για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.
Στήριγμα μεγάλης γωνίας (απαρτία) για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.
Στήριγμα ευθυγραμμίας μικρής γωνίας (απαρτία) για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 4 Χ 120 mm² Al + 25 mm² Al τύπου 1
Συνδετήρας διακλάδωσης και παροχών συνεστραμμένου καλωδίου χαμηλής τάσης 4 Χ 120 mm² Al + 25 mm² Al τύπου 2
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΕΚΤΥΝΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Τροχαλία εκτύλιξης συνεστραμμένου καλωδίου Χ.Τ.
Τροχαλία εκτύλιξης συνεστραμμένου καλωδίου Μ.Τ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΝΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Σφιγκτήρας τέρματος συνεστραμμένων καλωδίων Χαμηλής Τάσης 4 Χ 120 mm² Al + 25 mm² Al
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ
Ηχομονωτικά πέλματα μετασχηματιστών Μ/Σ διανομής
ΔΙΑΦΟΡΑ
Σύνδεσμος διχάλου κεφαλής
Σύνδεσμος υποδοχής κεφαλής
Διχαλωτά Στελέχη με άγκιστρο
Περικόχλιο Μ20 με άγκιστρο
Περικόχλιο Μ20 με κρίκο
Στελέχη κοχλιωτά σχήματος U
Αυτοσφιγγόμενες αρπάγες τάνυσης αγωγών AC70 ACSR 95
Ακροδέκτης ορειχάλκινος διαιρούμενος για αγωγούς Cu
 
 
Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΕΩΣ
Σφιγκτήρας Τέρματος ενισχυμένου ελαφρού αγωγού
Σφιγκτήρας Τέρματος βαρύ αγωγού
Συνδετήρας βαρέως αγωγού
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σφιγκτήρας Τέρματος αγωγού προστασίας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ
Πεταλοειδής Προσθήκη (Ναυτικό Κλειδί)
Πεταλοειδής Προσθήκη 90°
Πεταλοειδής Προσθήκη 10t
Πεταλοειδής Προσθήκη 16t
ΖΥΓΟΣ
Ζυγός διπλής αλυσίδας τάνυσης
Ζυγός διπλής αλυσίδας ανάρτησης
ΚΡΙΚΟΣ
Κρίκος 16 τόνων
Κρίκος 7 τόνων
ΛΑΜΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΕΩΣ
ΆΓΚΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΧΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ
Σύνδεσμος διχάλου κεφαλής TR.4-12
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Σύνδεσμος υποδοχής TR.4-13
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κεράτιο Προστασίας σταθερής διπλής αλυσίδας τάνυσης
Κεράτιο μονό σταθερής διπλής αλυσίδας τάνυσης
Κεράτιο ρυθμιζόμενο απλής αλυσίδας τάνυσης
Κεράτιο σταθερό απλής αλυσίδας τάνυσης
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Συνδετήρας παραλλήλων αυλάκων TR-4.33
Συνδετήρας αγωγού γειώσεως εδάφους TR-4.32
ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στρογγυλά των 25 κιλών
Στρογγυλά των 50 κιλών
Παρελληλεπίπεδα των 50 κιλών
 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 400 KV
Σύνδεσμος σταυροειδής ομφαλού κεφαλής
Σύνδεσμος σταυροειδής διχάλου κεφαλής
Σύνδεσμος σταυροειδής κρίκος κεφαλής
Ζεύγος κεκαμμένων λαμών για ανάρτηση αντιβάρων
Λάμα Ανάρτησης Αντιβάρων ΓΜ 400 KV
Σφιγκτήρας γείωσης
Συνδετήρας παραλλήλων αυλάκων
Σφιγκτήρας τέρματος αγωγού προστασίας
Πεταλοειδής προσθήκη
Σφιγκτήρας ανάρτησης αγωγού προστασίας
 
 
Προϊόντα Ύδρευσης
 
Ανοξείδωτα Μανσόν Επισκευής
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής εγκάρσιας ρωγμής σωλήνα
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής εγκάρσιας ρωγμής σωλήνα με μια βίδα ΤΥΠΟΣ SC-1
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής εγκάρσιας ρωγμής σωλήνα με δύο βίδες ΤΥΠΟΣ SC-2
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής εγκάρσιας ρωγμής σωλήνα με ντίζες ΤΥΠΟΣ SC-3
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα
σειρές "EASY FIX" και "TOP FIX".
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα με ένα αρμό σειρά "EASY FIX"
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα
με ένα αρμό και με μία βίδα τύπος RC-1B1.
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα
με ένα αρμό και δύο βίδες τύπος RC-1B2.
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα
με ένα αρμό και ντίζες τύπος RC-1BS
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα
με δύο αρμούς σειρά "TOP FIX"
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα
με δύο αρμούς και τέσσερεις ντίζες τύπος RC-2BS4
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα
με δύο αρμούς και έξι ντίζες τύπος RC-2BS6
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα
με δύο αρμούς και οχτώ ντίζες τύπος RC-2BS8
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα
με δύο αρμούς και δέκα ή παραπάνω ντίζες τύπος RC-2BSM
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα με τρείς αρμούς τύπος RC-3B
Μανσόν παροχής με δύο αρμούς με διακλάδωση ΤΑΥ Φλάντζα τύπος FSC-1
Ανοξείδωτα Μανσόν παροχής με εξόδους με σπείρωμα τύπος TSC-1B και TSC-2B
Ανοξείδωτες Ζώνες επισκευής
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός ενιαίας κεφαλής
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός ενιαίας κεφαλής με 1 ζώνη και οπή 1΄΄
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός ενιαίας κεφαλής με 2 ζώνες και οπή 2΄΄
Πυροσβεστικός Κρουνός 2 στομίων DN150
Μήκος 165 cm
Μήκος 210 cm
Ανοξείδωτοι συλλέκτες υδρομετρητών
1΄΄ και 2΄΄ με παροχές ½΄΄ αρσενικές
Ανοξείδωτος συλλέκτης υδρομετρητών με αρσενικές παροχές
Ανοξείδωτος συλλέκτης υδρομετρητών με αρσενική είσοδο και με αρσενικές παροχές
1΄΄ 1΄΄ με παροχές θηλυκές ΄΄ ΄΄ 1΄΄
Ανοξείδωτος συλλέκτης υδρομετρητών με θηλυκές παροχές
Ανοξείδωτος συλλέκτης υδρομετρητών με θηλυκή είσοδο και με αρσενικές παροχές
Κάλυμμα Φρεατίου υδροληψίας χυτοσιδηρό 330 Χ 330 mm Β125 ΕΝ124
Πλαίσιο Φρεατίου υδροληψίας χυτοσιδηρό 350 Χ 350 mm Β125 ΕΝ124
Ζιμπώ χυτοσιδηρά με κοχλίες
Φρεάτιο βανών τύπου ΕΥΔΑΠ
 
 
Προϊόντα Ορυχείων
 
Σφιγκτήρας συρματοσχοίνου γείωσης Φ14
Μεταλλικό καπάκι εδράνων ραούλων ταινιοδρόμων ορυχείων
Βραχίονας ανάρτησης ραούλων γιρλάντας λεκανών
Βάση οδόντων κάδου εκσκαφέα
Βάση αναρτήσεως καλωδίων (Χούφτα) Τ/Δ ΕΤΕΚΑ
Πλάκα στοιχείου σύνδεσης Ραούλων ταινιοδρόμων BW-ETEKA
Πλάκα ανάρτησης αλυσίδας κάδου
Άγκιστρο ραούλων τύπου γιρλάντας
Ναυτικό κλειδί ανάρτησης γιρλάντας
Πείρος συγκράτησης τραβέρσας σιδηροτροχίας Τ/Δ BW
Ζυγγί σύνδεσης χιαστί μετάθετου πλαισίου ταινιοδρόμων
Ασφάλεια πενταμερούς γιρλάντας ταινιοδρόμων BW-ETEKA
Στήριγμα σύρματος ασφαλείας πλαισίων Τ/Δ
Πείρος 20Χ85 Γιρλάντας
Ροδέλα στοιχείου σύνδεσης ραούλων
Βάση κλεμοκιβωτίου σειρήνας-φάρου & χαλινοδιακόπτη
 
 
Προϊόντα για δίκτυα τηλεπικοινωνιών
 
Κονσόλα φρεατίου ΟΤΕ
Θηλειές ΟΤΕ
Θηλεία τοίχου
Θηλεία στύλου κλειστή με κοχλία
Θηλεία ξυλου ανοιχτή με κοχλία
Καμπύλο έλασμα επιτόνου
Δακτύλιος Στερέωσης σιδηροσωλήνα για σωλήνα 3/4΄΄ και 1΄΄
Στεφάνη αναρτήσεως αυτοστήρικτου καλωδίου
 
 
Διάφορα
 
Ψεκαστικά
Ψεκαστικό τριεμβολικό (ΜΠΟΥΚΜΑΝ 300)
Ψεκαστικό διεμβολικό (ΜΠΟΥΚΜΑΝ 200)
Ψεκαστικό διεμβολικό με τροχαλία
Τσιγκέλια
Τσιγκέλι μεγάλο σωλήνα
Τσιγκέλι μικρό σπαστό
Τσιγκέλι L125
Βραχίονας στήριξης ΗΛΠΑΠ
Λαμάκια με γάντζο
Μεταλλικός διυγραντήρας γραμματοσήμων ΕΛΤΑ
Μελανωτήρας χρονολογικών σημάντρων ΕΛΤΑ
Λαβίδα ΟΣΕ
Ορειχάλκινη γρίφα ΗΛΠΑΠ
Ακροδέκτης πλαστικού επιτόνου ΗΛΠΑΠ
Πέδιλο ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
Πλαίσιο πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
Αξονίσκος περιστροφής πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
Φορέας πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
Αντλία εγχύσεως συντηρητικού
Κονσόλα φρεατίου ΟΤΕ
Θηλείες ΟΤΕ
Θηλεία τοίχου
Θηλεία στύλου κλειστή με κοχλία
Θηλεία ξυλου ανοιχτή με κοχλία
Καμπύλο έλασμα επιτόνου
Πίνακας inox ΔΕΗ ΑΕ
Τριγωνικό ξέστρο
Σφιγκτήρας σιδήρου και σφιγκτήρας ορείχαλκου
Πινακίδα αρίθμησης για ορθοστάτες πινακίδων επισήμανσης
υπογείων καλωδίων βάσει δείγματος ΔΝΕΜ ΑΕ.
Περιλαίμιο κεφαλής ρευματολήπτη ΗΛΠΑΠ
Άγκιστρο ακραίων πλαστικού επιτόνου με γαλβανισμένο κοχλία Μ10 8.8
Παρκέτο διπλής καμπύλης τύπου Ομόνοιας ΗΛΠΑΠ ΑΕ.