Εταιρία
 
Η επιχείρηση Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 1996 και ασχολείται με τη μελέτη και κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων και κατασκευών με χρήση των μεθόδων της θερμής διαμόρφωσης, της διαμόρφωσης εν ψυχρώ και της συγκόλλησης μετάλλων.
Κύρια δραστηριότητά της είναι οι ειδικές παραγωγές, με προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν ειδικές ποιότητες χαλύβων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτουν οι πελάτες της. Η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, οι γνώσεις αλλά και η συνεχής αναζήτηση και ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στον τομέα των μεταλλικών υλικών, επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση και μορφοποίηση - κατά την παραγωγή - πολλών διαφορετικών ομάδων α΄ υλών.
Η μεγάλη δυνατότητα προσαρμογής της παραγωγικής διαδικασίας σε εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους προϊόντα, καθιστούν την εταιρεία Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ Ο.Ε. ιδιαίτερα ευέλικτη και κατά συνέπεια ανοικτή σε νέα προϊόντα, νέους τρόπους παραγωγής κλπ. Πολλές από τις μεγαλύτερες ελληνικές δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, έχουν εμπιστευτεί την Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ Ο.Ε. για την παραγωγή υλικών και προμηθειών τους. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. ΔΕΗ ΑΕ
2. ΕΥΔΑΠ ΑΕ
3. ΟΤΕ ΑΕ
4. ΕΛΤΑ ΑΕ
5. ΗΛΠΑΠ ΑΕ
6. ΟΣΕ ΑΕ
7. Διάφορες βιομηχανίες
8. Εμπορικές επιχειρήσεις και εργολάβοι
9. Διάφορες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
10. Διάφοροι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
Η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποίηση ΕΝ ISO 9001:2015 και εφαρμόζει ανάλογο σύστημα ποιότητας από το 2003.
Η επιχείρηση μας Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ Ο.Ε. τροφοδοτεί την ΔΕΗ ΑΕ με διάφορα εξαρτήματα για τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την ΕΥΔΑΠ ΑΕ με διάφορα εξαρτήματα για τα δίκτυα ύδρευσης με την σύναψη συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών χωρίς να έχει παρατηρηθεί ποτέ οποιαδήποτε αστοχία υλικού ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα κατά την λειτουργία των προϊόντων της.
Με Τιμή
Κων/νος Τάσσης
Ελευθέριος Τάσσης

Διευθύνοντες Σύμβουλοι