Παραγωγή
 
Η επιχείρηση Ε.& Κ. ΤΑΣΣΗΣ Ο.Ε. έχει δημιουργήσει και διατηρεί πλήρη υποδομή η οποία εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες παραγωγής και ελέγχου προϊόντων και παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση και παρακολούθηση έγκυρων και κατάλληλων διεργασιών.
Η επιχείρηση Ε.& Κ. ΤΑΣΣΗΣ Ο.Ε. ασχολείται με τη μελέτη και κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων και κατασκευών με χρήση των μεθόδων της θερμής διαμόρφωσης, της διαμόρφωσης εν ψυχρώ και της συγκόλλησης μετάλλων χρησιμοποιώντας μια ποικιλία πρώτων υλών και μετάλλων όπως χαλκός, ορείχαλκος, αλουμίνιο, ανοξείδωτος χάλυβας, και διάφορους άλλους χάλυβες όπως St-37, St-44, St-52 και CK-60.
Η επιχείρηση λειτουργεί σε κλασσικό βιομηχανικό κλάδο και οι διεργασίες τις οποίες υλοποιεί είναι σχεδιασμένες και δοκιμασμένες επί πολλές δεκαετίες (κοπή, διαμόρφωση μέταλλων, συγκόλληση κλπ).
 
Επικύρωση των διεργασιών παραγωγής.
Η επικύρωση των διεργασιών παραγωγής προϊόντων και διάθεσης υπηρεσιών, δηλαδή η επιβεβαίωση της ικανότητάς τους να παράγουν την επιθυμητή ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας.
Για την επικύρωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιούνται:
Η πρότερη εμπειρία της επιχείρησης.
Η υπάρχουσα τεκμηρίωση και οι ισχύουσες καλές πρακτικές του κλάδου.
Η ανάθεση της επικύρωσης σε ειδικούς.
Η επικοινωνία με τον πελάτη.
 
Περιγραφή Τμημάτων Παραγωγής
Σχεδιασμός
Η εταιρεία Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ υλοποιεί την παραγωγή των προϊόντων της βάσει των σχεδίων, των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών απαιτήσεων των πελατών της. Επίσης βάσει της προγενέστερης εμπειρίας και της διαρκούς παρακολούθησης των εξελίξεων στην αγορά η επιχείρηση Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ προβαίνει επίσης στον σχεδιασμό νέων προϊόντων.
Μετά την φάση του σχεδιασμού και την επικύρωση του κατασκευάζονται τα σχετικά καλούπια παράγωγης από κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό για κάθε προϊόν.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ
 
Τμήμα Σφυρηλάτησης
Μετά την κατασκευή των καλουπιών ακολουθει η σφυρηλάτηση εν θερμώ με την χρήση φούρνου πετρελαίου για την πυράκτωση του μετάλλου και των πρεσών θέρμης εξέλασης για την σφυρηλάτηση ή η διαμόρφωση εν ψυχρώ με την χρήση εκκεντρικών πρεσών.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ ΣΕ ΠΡΕΣΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ FRICTION
ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΣΕ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΕΣΑ
 
Τμήμα Μηχανουργικής κατεργασίας
Τα εξαρτήματα προς κατασκευή κατεργάζονται μηχανουργικά με την χρήση διαφόρων τόρνων.
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ -ΤΟΡΝΕΥΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ -ΤΟΡΝΕΥΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ -ΤΟΡΝΕΥΣΗ
 
Τμήμα Συγκολλήσεων
Τα διάφορα εξαρτήματα προς κατασκευή συγκολλούνται είτε σε ρομπότ αυτόματης συγκόλλησης τύπου CLOOS είτε χειρωνακτικά σε διάφορα είδη συγκολλητικών μηχανών MIG ή TIG.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕ ΡΟΜΠΟΤ CLOOS
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΝ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ
 
Άλλες διεργασίες
Άλλες διεργασίες της παραγωγής είναι η κοπή διαφόρων σωλήνων και μετάλλων στο πριόνι, η κοπή λαμαρίνας στο ψαλίδι, η κατεργασία διαφόρων μετάλλων στην φρέζα και διάφορα τρυπήματα και δημιουργία σπειρωμάτων στο δράπανο.
ΚΟΠΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟ ΠΡΙΟΝΙ
ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΨΑΛΙΔΙ
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΦΡΕΖΑ
ΤΡΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ
 
Επιφανειακή προστασία
Τα διάφορα εξαρτήματα που κατασκευάζουμε επιψευδαργυρώνονται ανάλογα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των πελατών μας σε πιστοποιημένους εξωτερικούς προμηθευτές.
 
Συναρμολόγηση - Συσκευασία-Αποθήκευση
Τα έτοιμα προϊόντα συναρμολογούνται, συσκευάζονται και αποθηκεύονται ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών μας σε παλέτες, ξυλοκιβωτια και χαρτοκιβώτια προκειμένου να αποθηκευτούν η να παραδοθούν σε άριστη κατάσταση.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΠΑΛΕΤΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
 
Διανομή
Τα έτοιμα προϊόντα μας παραδίδονται στους πελάτες μας είτε με την χρησιμοποίηση εξωτερικού μεταφορέα ή με την χρήση των ιδίων μεταφορικών μέσων των πελατών μας.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ
ΦΟΡΤΩΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΕ
 
Υλική Υποδομή
Η υλική υποδομή της επιχείρησης αποτελείται από:
Τον εξοπλισμό και τα εργαλεία υλοποίησης της παραγωγής
Τις ιδιοσυσκευές και καλούπια της παραγωγής
Τον βοηθητικό εξοπλισμό
Τα όργανα δοκιμών και μετρήσεων
Η εταιρεία Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ συνδυάζει την παραδοσιακή τεχνολογία παραγωγής με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όπως με την πρόσφατη εισαγωγή ρομποτικής τεχνολογίας στην παραγωγική της διαδικασία.
Η υποδομή αυτή διατηρείται και λειτουργεί με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα της παραγωγής με μειωμένο κατά το δυνατό κόστος λόγω βλαβών και καθυστερήσεων.
Για την αξιόπιστη και σύμφωνη με τις προδιαγραφές υλοποίηση της παραγωγής ελέγχεται, επιθεωρείται και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα το σύνολο του εξοπλισμού της εταιρείας. Επίσης η επιχείρηση εφαρμόζει πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης σύμφωνο με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού και της παραγωγής και αντιμετωπίζει άμεσα τις βλάβες του εξοπλισμού.
 
Περιγραφή Εργοστασίου
Συνολικός στεγασμένος χώρος: 560 τ.μ., από τα οποία τα 500τ.μ. είναι κύριος χώρος και τα 60 τ.μ. είναι πατάρι. Επιπλέον υπάρχουν 250 τ.μ. βοηθητικοί χώροι.
Κύριος εξοπλισμός παραγωγής:
5 έκκεντρες πρέσες με δυναμικότητα 20-100 τόνων για κοπή και εξελαση (διαμόρφωση μετάλλου).
3 πρέσες θερμής εξελασης (FRICTION) για την σφυρηλάτηση μετάλλου με δυναμικότητες από 100 έως 250 τόνους.
Φούρνος πετρελαίου για πυράκτωση μετάλλου για σφυρηλάτηση.
2 φρέζες για την κατεργασία επίπεδων επιφανειών και αυλάκωση διαφόρων σχημάτων.
1 πλάνη για την κατεργασία επίπεδων επιφανειών.
8 τόρνοι για μηχανουργική κατεργασία (τόρνευση).
1 αντιγραφή για αντιγραφή εξαρτημάτων που κατεργάζονται από τόρνο.
1 ψαλίδι για κοπή λαμαρίνας μετάλλου.
2 πριόνια για κοπή μετάλλου.
2 περιστροφικές μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης για περιφερειακές και περιστροφικές συγκολλήσεις.
2 μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης MIG για διαφορές συγκολλήσεις διαφόρων μετάλλων.
2 μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης TIG για διάφορες συγκολλήσεις διαφόρων μετάλλων.
1 αυτόματο ρομπότ συγκόλλησης CLOOS για διάφορες συγκολλήσεις διαφόρων μετάλλων.
1 ημιαυτόματος συγκολλητικός μηχανισμός για την αυτόματη συγκόλληση λαμαρινών κατά μήκος.
 
Βοηθητικός εξοπλισμός παραγωγής:
9 δραπανα για τρυπήματα.
5 τροχοί για τροχίσματα.
1 μπουράτο για καθάρισμα επιφανειών.
1 τσερκομηχανή για συσκευασία κιβωτίων.
 
Άλλοι χώροι:
Ράφια καλουπιών και ιδιοσυσκευων.
Αποθηκευτικοί χώροι.
Χώρος δειγμάτων και γραφείου.
ΠΡΙΟΝΙ
ΨΑΛΙΔΙ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ
ΠΡΕΣΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ FRICTION 100 ΤΟΝΩΝ
ΠΡΕΣΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ FRICTION 250 ΤΟΝΩΝ
ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΕΣΑ
ΤΟΡΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΥΠΟΥ TIG
ΡΟΜΠΟΤ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ CLOOS
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΠΑΝΟ
ΠΛΑΝΗ
ΦΡΕΖΑ