Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Στήριγμα Τερματισμού συμπιέσεως μικρής γωνίας (απαρτία) για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.
 
Στήριγμα Τερματισμού συμπιέσεως μικρής γωνίας (απαρτία)
για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ / ΔΜΚΛΔ Νο 157/15.01.93.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ 04102-2.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ο σφιγκτήρας συμπιέσεως από χάλυβα St 37-2. Ο τανυτήρας από χάλυβα C45 και τα κοχλιωτά στελέχη του τανυτήρα από χάλυβα C15. Ο σύνδεσμος μεταξύ πέλματος και τανυτήρα από χάλυβα St 37-2 και είναι πλαστικοποιημένος. Οι κοχλίες και οι πείροι από χάλυβα. Το πέλμα στερέωσης από χάλυβα St 37-2 και φέρει σε παρεμβολή μονωτικό τμήμα από κατάλληλο υλικό.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΛΚΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ
  'Ελξη προς οποιαδήποτε κατέθυνση αποκλειστικά στο κατακόρυφο επίπεδο 72000 Ν. Αποκλειστική εγκάρσια έλξη 20000 Ν.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΑΕ   430020663