Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Στήριγμα ευθυγραμμίας μικρής γωνίας (απαρτία) για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.
 
Στήριγμα ευθυγραμμίας μικρής γωνίας (απαρτία)
για συνεστραμμένα καλώδια Μ.Τ.
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ / ΔΜΚΛΔ Νο 155/15.01.93.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ 01100-1.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Το κυρίως στήριγμα από χάλυβα St 37-2. Ο σφιγκτήρας ανάρτησης, ο κοχλίας τύπου U, ο σύνδεσμος μεταξύ κυρίου στηρίγματος και σφιγκτήρα ανάρτησης και η λάμα ρυθμιζόμενης θήκης από χάλυβα S275JR. Η ρυθμιζόμενη θήκη από χάλυβα USt 12.03. Οι κοχλίες και οι πείροι από χάλυβα. Ο σφιγκτήρας ανάρτησης, ο σύνδεσμος, η λάμα ρυθμιζόμενης θήκης και η ρυθμιζόμενη θήκη είναι πλαστικοποιημένοι.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΛΚΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ
  Αποκλειστική κατακόρυφη έλξη 17000 Ν. Αποκλειστική έλξη εγκάρσια της γραμμής 14000 Ν. Αποκλειστική έλξη διαμήκως της γραμμής 3000 Ν.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΑΕ   430018747