Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ...
         
Σφιγκτήρας τέρματος για αγωγούς χαλκού 16-35 mm²
Σφιγκτήρας
ανάρτησης για αγωγούς χαλκού
16-35 mm² & 95 mm²