Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ...
Σφιγκτήρας ανάρτησης για αγωγούς χαλκού 16-35 mm² & 95 mm²
 
Σφιγκτήρας ανάρτησης για αγωγούς χαλκού 16-35 mm² & 95 mm²
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΕΚ. GR-261Β 15.7.1980.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Τα λαμάκια σύνδεσης και οι πύροι είναι από χάλυβα St 37-2. Το σώμα και ο ιππεάς είναι από χυτό χάλυβα St 37-2. H περόνη ασφαλείας είναι αυτασφαλιζόμενη και είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι κοχλίες Μ12 τύπου U, τα περικόχλια, οι παράκυκλοι και οι παράκυκλοι ασφαλείας είναι από χάλυβα. Τα λαμάκια χαλκού είναι από φύλλο ηλεκτρολυτικού χαλκού πάχους 0,5 mm.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Τα λαμάκια σύνδεσης, οι πύροι, το σώμα, ο ιππέας και οι κοχλίες είναι επιψευδαργυρωμένοι εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   Τύπος 16-35 mm²: 2000 Kp.
Τύπος 95 mm²: 5000 Kp.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΑΕ   16-35 mm² 430018255
95 mm² 430018462