Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ...
Σφιγκτήρας τέρματος για αγωγούς χαλκού 16-35 mm²
 
Σφιγκτήρας τέρματος για αγωγούς χαλκού 16-35 mm²
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΕΚ. GR-261Β 15.7.1980.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Τα λαμάκια σύνδεσης και οι πύροι είναι από χάλυβα St 37-2. Το σώμα και ο ιππεάς είναι από χυτό χάλυβα St 37-2. H περόνη ασφαλείας είναι αυτασφαλιζόμενη και είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι κοχλίες Μ12 τύπου U, τα περικόχλια, οι παράκυκλοι και οι παράκυκλοι ασφαλείας είναι από χάλυβα. Τα λαμάκια χαλκού είναι από φύλλο ηλεκτρολυτικού χαλκού πάχους 0,5 mm.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Τα λαμάκια σύνδεσης, οι πύροι, το σώμα, ο ιππέας και οι κοχλίες είναι επιψευδαργυρωμένοι εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   2000 Kp.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΑΕ   430018267