Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Παρελληλεπίπεδα χυτοσιδηρά αντίβαρα των 50 κιλών
 

Παρελληλεπίπεδα χυτοσιδηρά αντίβαρα των 50 κιλών

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ Νοέμβριος 2006.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΤΗΜΕΚ-1523.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από χυτοσίδηρο GG20. ΒΑΡΟΣ 50 κιλά.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Μια στρώση με αστάρι και μια στρώση με απλή βαφή γκρι χρώματος.