Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Συνδετήρας παραλλήλων αυλάκων TR-4.33
 

Συνδετήρας παραλλήλων αυλάκων TR-4.33

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-4 Αναθεώρηση Μάρτιος 2008.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   TR-4/33
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Κορμός άνω και κάτω μέρος από κράμα αλουμινίου. Κοχλίας, ασφαλισμένο περικόχλιο,παράκυκλος και παράκυκλος ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα.