Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
         
Συνδετήρας παραλλήλων αυλάκων TR-4.33
Συνδετήρας αγωγού γειώσεως εδάφους
TR-4.32