Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΝΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ...
Σφιγκτήρας τέρματος συνεστραμμένων καλωδίων Χαμηλής Τάσης 4 Χ 120 mm² Al + 25 mm² Al
 
Σφιγκτήρας τέρματος συνεστραμμένων καλωδίων
Χαμηλής Τάσης 4 Χ 120 mm² Al + 25 mm² Al
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΕΚ. ΔΚΣΔ-288/Μάρτιος 2004.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ / ΡΙΒΙΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Οι βραχίονες συγκράτησης και ο πείρος από χάλυβα St 37-2. Η κοπίλια από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι σιαγόνες σύσφιξης (ενδιάμεση και εξωτερικές) από κατάλληλο συνθετικό υλικό ανθεκτικό στις περιβαλλοντικές εκθέσεις. Οι κοχλίες σύσφιξης από χάλυβα. Τα ελατήρια και οι παράκυκλοι γκρόβερ από χάλυβα ελατηρίων. Τα Ροπομετρικά περικόχλια από χυτό κράμα ψευδάργυρου. Το κάλυμμα κεφαλών των κοχλιών σύσφιξης από συνθετικό υλικό. Η ασφάλεια κοπίλιας από κατάλληλο ανθεκτικό πλαστικό.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΡΟΠΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΠΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΩΝ   16-50 Νm.
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   Αντοχή σε ελκτικό φορτίο σε συνεστραμμένο καλώδιο τοποθετημένο στο σφιγκτήρα κατά την διαμήκη διεύθυνση χωρίς θραύση ή μόνιμη παραμόρφωση του σφιγκτήρα ή ολίσθηση του καλωδίου στο σφιγκτήρα μεγαλύτερη από 1 mm : 50 % του συνολικού ελάχιστου φορτίου θραύσης των 4 φερόντων πόλων.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   Διηλεκτρική αντοχή των συνθετικών σιαγόνων σύσφιξης : 4 kV. Διηλεκτρική αντοχή μεταξύ των μεταλλικών μερών του σφικγκτήρα και των αγωγών του καλωδίου : 30 kV.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΑΕ   430021424