Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ) ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΝΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ...
         
Σφιγκτήρας τέρματος συνεστραμμένων καλωδίων Χαμηλής Τάσης 4 Χ 120 mm² Al + 25 mm² Al