Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΙΑΦΟΡΑ
Αυτοσφιγγόμενες αρπάγες τάνυσης αγωγών AC70 ACSR 95
 
Αυτοσφιγγόμενες αρπάγες τάνυσης αγωγών AC70 ACSR 95
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. ΔΜΚΛΔ Ν 233/98.
Σήμανση CE.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ 00100-1.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ
  460004020
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Αρπάγες,άρθρωση και στέλεχος από χάλυβα St 37-2. Ελατήριο από χάλυβα ελατηρίων. Πείρος και ροδέλλα από χάλυβα CK 45.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   30600 N.