Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΙΑΦΟΡΑ
         
Σύνδεσμος διχάλου κεφαλής
Σύνδεσμος υποδοχής κεφαλής
Διχαλωτά Στελέχη με άγκιστρο
         
Περικόχλιο Μ20 με άγκιστρο
 
Περικόχλια Μ20 με κρίκο
 
Στελέχη κοχλιωτά σχήματος U
         
Αυτοσφιγγόμενες αρπάγες τάνυσης αγωγών AC70 ACSR 95
 
Ακροδέκτης ορειχάλκινος διαιρούμενος για αγωγούς Cu
 
Βάση χειριστηρίου μαχαιρωτού
διακόπτη 20 KV
βάσει δείγματος
ΔΕΗ ΑΕ ΔΠΑ
         
Κοχλιοτομημένο στέλεχος με
άγκιστρο 12Χ90 mm