Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΔΙΑΦΟΡΑ
Σύνδεσμος υποδοχής κεφαλής
 
Σύνδεσμος υποδοχής κεφαλής
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ GR-47 S 4.11.1986.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ GR-47 S 2/2. Υποδοχή σύμφωνα με το πρότυπο IEC 120 μέγεθος 16 Α.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ
  430017354
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από σφυρήλατο χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   8000 Kp.