Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΕΚΤΥΝΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
Τροχαλία εκτύλιξης συνεστραμμένου καλωδίου Χ.Τ.
 
Τροχαλία εκτύλιξης συνεστραμμένου καλωδίου Χ.Τ.
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ. ΔΜΚΛΔ Ν 230/ ΙΟΥΝΙΟΣ 1999. ΣΗΜΑΝΣΗ CE.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ 1002/1.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΕΗ ΑΕ
  460010160
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Τροχαλία από κράμα αλουμινίου τύπου Al-Si-Cu. 'Aγκιστρο και άξονας τροχαλίας από χάλυβα CK 60. Σκέλος ανάρτησης και μάνδαλο αγκίστρου από χάλυβα St 33. Έλασμα ανάρτησης, ζυγός και μάνδαλο ζυγού από χάλυβα St 37-2. Κοχλίες, πείροι και περικόχλια από χάλυβα St 37-2. Έδρανο ολίσθησης από φωσφορούχο ορείχαλκο. Σωληνωτή ασφάλεια απο χάλυβα ελατηρίων.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
MHXANIKH ANTOXH   17500 Ν.