Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΕΚΤΥΝΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
         
Τροχαλία εκτύλιξης συνεστραμμένου καλωδίου Χ.Τ.
Τροχαλία εκτύλιξης συνεστραμμένου καλωδίου Μ.Τ.