Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ACSR
Σφιγκτήρας  τέρματος  εξαγωνικής συμπίεσης για αγωγούς ACSR 95 mm²...
 
Σφιγκτήρας  τέρματος  εξαγωνικής συμπίεσης για αγωγούς
ACSR 95 mm² (ακροδέκτης, σώμα και ψυχή)
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΕΚ. 03.20/17.01.95 (GR-261A).
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Η χαλύβδινη ψυχή είναι από χάλυβα St 37-2. Το σώμα και ο ακροδέκτης είναι από καθαρό αλουμίνιο Α5 καθαρότητας 99,50 %. Οι κοχλίες Μ12, τα περικόχλια, οι παράκυκλοι και οι παράκυκλοι ασφαλείας είναι από χάλυβα.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Η χαλύβδινη ψυχή και οι κοχλίες είναι επιψευδαργυρωμένοι εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΔΕΗ ΑΕ ΧΚ 11.02 / 10.3.88 (GR-181).
ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   Q= 57000 N.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΑΕ   ΑΚΡΟ: 430016283
ΣΩΜΑ:
430016295
ΨΥΧΗ:
430016301