Προϊόντα για Δίκτυα Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ACSR
         
Σφιγκτήρας  τέρματος  εξαγωνικής συμπίεσης για αγωγούς
ACSR 95 mm² (ακροδέκτης, σώμα
και ψυχή)
Ενωτήρας ευθυγραμμίας εξαγωνικής συμπιέσεως ACSR
95 mm² (σώμα και ψυχή)