Διάφορα
Θηλειές ΟΤΕ
Θηλειά ξυλου ανοιχτή με κοχλία
 
Θηλειά ξυλου ανοιχτή με κοχλία
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΤΕ ΑΕ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΕ ΑΕ   16336043.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΟΤΕ ΑΕ 101/8/422.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη θα επιψευδαργυρωθούν εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του ΟΤΕ ΑΕ 052.4/Γ/8-85.