Διάφορα
Θηλειές ΟΤΕ
         
Θηλειά τοίχουΘηλειά στύλου κλειστή με κοχλία
Θηλειά ξυλου
ανοιχτή με κοχλία