Διάφορα
Πεδίλο ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
Φορέας πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
 
Φορέας πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.