Διάφορα
Πεδίλο ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
         
Πλαίσιο πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
 
Αξονίσκος περιστροφής
πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
 
Φορέας πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ