Διάφορα
Πεδίλο ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
Πλαίσιο πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
 
Πλαίσιο πεδίλου ολίσθησης τρόλλεϋ ΗΛΠΑΠ
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΗΛΠΑΠ ΑΕ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΗΛΠΑΠ ΑΕ.