Προϊόντα για δίκτυα τηλεπικοινωνιών
Θηλειές ΟΤΕ
Θηλειά ξυλου ανοιχτή με κοχλία
 
Θηλειά ξυλου ανοιχτή με κοχλία
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΤΕ ΑΕ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΕ ΑΕ   16336043.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΟΤΕ ΑΕ 101/8/422.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη θα επιψευδαργυρωθούν εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του ΟΤΕ ΑΕ 052.4/Γ/8-85.