Προϊόντα για δίκτυα τηλεπικοινωνιών
Θηλειές ΟΤΕ
Θηλειά τοίχου
 
Θηλειά τοίχου
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΤΕ ΑΕ.
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΕ ΑΕ   16336033.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΟΤΕ ΑΕ 101/8/87.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Σώμα από χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη θα επιψευδαργυρωθούν εν θερμώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή του ΟΤΕ ΑΕ 052.4/Γ/8-85.