Προϊόντα Ύδρευσης
Καπέλα βανών σύμφωνα με το σχέδιο ΕΥΔΑΠ ΑΕ Μ-1131/2
 
Καπέλα βανών σύμφωνα με το σχέδιο ΕΥΔΑΠ ΑΕ Μ-1131/2
 
Προδιαγραφή κατασκευής και σχέδιο ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Μ-1131/2.
Υλικό   Χυτοσίδηρος GG20 ή GG25.