Προϊόντα Ύδρευσης
Φρεάτιο βανών τύπου ΕΥΔΑΠ
 
Φρεάτιο βανών τύπου ΕΥΔΑΠ Φ110
 
Προδιαγραφή κατασκευής και σχέδιο ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Υλικό   Σώμα και κάλυμμα από Χυτοσιδηρό σφαιροειδή γραφίτης ποιότητας υλικού GGG40 ή φαιό χυτοσίδηρο GG25. Λαβή ανάρτησης και κοχλίας σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα.
Διαστάσεις   Καθαρό εσωτερικό άνοιγμα στο πάνω μέρος Φ90mm και στο κάτω μέρος Φ110mm. Ύψος 200 mm. Βάση 165 mm.
 
 
Φρεάτιο βανών τύπου ΕΥΔΑΠ Φ163
 
 
Προδιαγραφή κατασκευής και σχέδιο: ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
Υλικό:   Σώμα και κάλυμμα από Χυτοσιδηρό σφαιροειδή γραφίτης ποιότητας υλικού GGG40 ή φαιό χυτοσίδηρο GG25. Λαβή ανάρτησης και κοχλίας σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα.
Διαστάσεις:   Καθαρό εσωτερικό άνοιγμα στο πάνω μέρος Φ150 mm και στο κάτω μέρος Φ 163mm για σωλήνα PVC160. Ύψος 200 mm. Βάση 323 mm.