Προϊόντα Ύδρευσης
Κάλυμμα Φρεατίου υδροληψίας χυτοσιδηρό 330 Χ 330 mm Β125 ΕΝ124
 
Κάλυμμα Φρεατίου υδροληψίας χυτοσιδηρό
330 Χ 330 mm Β125 ΕΝ124
 
Χρήση Σε ζεύγος με χυτοσιδηρά πλαίσια για την κάλυψη φρεατίων υδρομετρητών.
Προδιαγραφές αντοχής και δοκιμών αντοχής   ΕΛΟΤ ΕΝ 124 κλάση Β125.
Υλικό κατασκευής   Χυτοσιδηρός σφαιροειδής γραφίτης ποιότητας υλικού Grade 500-7 κατά ISO 1083.
Σχέδιο κατασκευής και μορφή:   ΕΥΔΑΠ Μ-85Β
Διαστάσεις   330 Χ 330 mm
Βάρος   5,5 Kg / τεμάχιο