Προϊόντα Ύδρευσης
Ανοξείδωτοι συλλέκτες υδρομετρητών
Ανοξείδωτοι συλλέκτες υδρομετρητών Ανοξείδωτοι συλλέκτες υδρομετρητών 1 ΄΄ και 1 ΄΄...
Ανοξείδωτος συλλέκτης υδρομετρητών με θηλυκές παροχές
 
Ανοξείδωτος συλλέκτης υδρομετρητών με θηλυκές παροχές

 

 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
Προορισμός  
Οι ανοξείδωτοι συλλέκτες θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση πολλαπλών παροχών υδρομετρητών με την χρήση ενός αγωγού παροχής .
Γενικά Χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής   Ανοξείδωτος Χάλυβας (AISI 304 ) ή ισοδύναμο αυτού .
Διατομή αγωγού (Σώμα) διανομής συλλέκτη   1 1/4 ΄΄ ή 1 1/2 ΄΄
Πίεση λειτουργίας   16 bar
Πίεση Δοκιμής   20 bar
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (1.1/4'' ) ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΥΟ (2) ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Αριθμός Εισόδων   Δύο (2)
2. Σπείρωμα Εισόδου   Αρσενικό 1.1/4 ΄΄ (Σύμφωνα με ISO 228/1).
3. Αριθμός Εξόδων   Δύο (2)
4. Σπείρωμα Εξόδων   Θηλυκό 3/4 ΄΄ (Σύμφωνα με ISO 228/1).
5. Απόσταση μεταξύ των εξόδων συλλέκτη   120 mm.
6. Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων και πρώτης εξόδου   40 mm
7. Συνολικό μήκος Συλλέκτη   200 mm
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (1.1/4'' ) ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Αριθμός Εισόδων   Δύο (2)
2. Σπείρωμα Εισόδου   Αρσενικό 1.1/4 ΄΄ (Σύμφωνα με ISO 228/1).
3. Αριθμός Εξόδων   Τρεις (3)
4. Σπείρωμα Εξόδων   Θηλυκό 3/4 ΄΄ (Σύμφωνα με ISO 228/1).
5. Απόσταση μεταξύ των εξόδων συλλέκτη   120 mm.
6. Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων και πρώτης εξόδου   40 mm
7. Συνολικό μήκος Συλλέκτη   320 mm
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (1.1/4'') ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Αριθμός Εισόδων   Δύο (2)
2. Σπείρωμα Εισόδου   Αρσενικό 1.1/4 ΄΄ (Σύμφωνα με ISO 228/1).
3. Αριθμός Εξόδων   Τέσσερις (4)
4. Σπείρωμα Εξόδων   Θηλυκό 3/4 ΄΄ (Σύμφωνα με ISO 228/1).
5. Απόσταση μεταξύ των εξόδων συλλέκτη   120 mm.
6. Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων και πρώτης εξόδου   40 mm
7. Συνολικό μήκος Συλλέκτη   440 mm
Οι προσφερόμενοι συλλέκτες θα φέρουν ανοξείδωτη τάπα θηλυκή 1.1/4 ΄΄