Προϊόντα Ύδρευσης
Ανοξείδωτοι συλλέκτες υδρομετρητών
Ανοξείδωτοι συλλέκτες υδρομετρητών 1΄΄ και 2΄΄ με παροχές ½΄΄ αρσενικές
Ανοξείδωτος συλλέκτης υδρομετρητών με αρσενικές παροχές
 
Ανοξείδωτος συλλέκτης υδρομετρητών με αρσενικές παροχές
 
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
Προορισμός   Οι ανοξείδωτοι συλλέκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση πολλαπλών παροχών υδρομετρητών με την χρήση ενός αγωγού παροχής.
Γενικά Χαρακτηριστικά
Υλικό κατασκευής   Ανοξείδωτος Χάλυβας (AISI 304).
Διατομή αγωγού (Σώμα) διανομής συλλέκτη   1'' ή 2''
Πίεση λειτουργίας   16 bar
Πίεση Δοκιμής   20 bar
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (1'' ) ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΥΟ (2) ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Αριθμός Εισόδων   Δύο (2)
2. Σπείρωμα Εισόδου   Αρσενικό 1''’ (Σύμφωνα με ISO 228/1)
3. Αριθμός Εξόδων   Δύο (2)
4. Σπείρωμα Εξόδων   Αρσενικό ½ '' (Σύμφωνα με ISO 228/1)
5. Απόσταση μεταξύ των εξόδων συλλέκτη   140 mm.
6. Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων και πρώτης εξόδου   40 mm
7. Συνολικό μήκος Συλλέκτη   220 mm
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (1'') ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Αριθμός Εισόδων   Δύο (2)
2. Σπείρωμα Εισόδου   Αρσενικό 1'' (Σύμφωνα με ISO 228/1)
3. Αριθμός Εξόδων   Τρεις (3)
4. Σπείρωμα Εξόδων   Αρσενικό ½ '' (Σύμφωνα με ISO 228/1)
5. Απόσταση μεταξύ των εξόδων συλλέκτη   140 mm
6. Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων και πρώτης εξόδου   40 mm
7. Συνολικό μήκος Συλλέκτη   360 mm
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (1'') ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Αριθμός Εισόδων   Δύο (2)
2. Σπείρωμα Εισόδου   Αρσενικό 1'' (Σύμφωνα με ISO 228/1).
3. Αριθμός Εξόδων   Τέσσερις (4)
4. Σπείρωμα Εξόδων   Αρσενικό ½'' (Σύμφωνα με ISO 228/1).
5. Απόσταση μεταξύ των εξόδων συλλέκτη   140 mm
6. Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων και πρώτης εξόδου   40 mm
7. Συνολικό μήκος Συλλέκτη   500 mm
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (2'' ) ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Αριθμός Εισόδων   Δύο (2)
2. Σπείρωμα Εισόδου   Αρσενικό 2'' (Σύμφωνα με ISO 228/1).
3. Αριθμός Εξόδων   Πέντε (5)
4. Σπείρωμα Εξόδων   Αρσενικό ½'' (Σύμφωνα με ISO 228/1).
5. Απόσταση μεταξύ των εξόδων συλλέκτη   140 mm
6. Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων και πρώτης εξόδου   40 mm
7. Συνολικό μήκος Συλλέκτη   640 mm
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (2'' ) ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΕΚΑ (10) ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Αριθμός Εισόδων   Δύο (2)
2. Σπείρωμα Εισόδου   Αρσενικό 2'' (Σύμφωνα με ISO 228/1).
3. Αριθμός Εξόδων   Δέκα (10)
4. Σπείρωμα Εξόδων   Αρσενικό ½'' (Σύμφωνα με ISO 228/1).
5. Απόσταση μεταξύ των εξόδων συλλέκτη   140 mm
6. Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων και πρώτης εξόδου   40 mm
7. Συνολικό μήκος Συλλέκτη:   1340 mm
 
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ (2'' ) ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΕΙΚΟΣΙ (20) ΠΑΡΟΧΩΝ
1. Αριθμός Εισόδων   Δύο (2)
2. Σπείρωμα Εισόδου   Αρσενικό 2'' (Σύμφωνα με ISO 228/1).
3. Αριθμός Εξόδων   Είκοσι (20)
4. Σπείρωμα Εξόδων   Αρσενικό ½'' (Σύμφωνα με ISO 228/1).
5. Απόσταση μεταξύ των εξόδων συλλέκτη   140 mm
6. Απόσταση μεταξύ άκρων εισόδων και πρώτης εξόδου   40 mm
7. Συνολικό μήκος Συλλέκτη   2740 mm
Οι προσφερόμενοι συλλέκτες θα φέρουν προστατευτικά πλαστικά στα ακροστόμια εισαγωγής-εξαγωγής.