Προϊόντα Ύδρευσης
Πυροσβεστικός Κρουνός δύο στομίων DN150
Πυροσβεστικός Κρουνός δύο στομίων DN150 με μήκος 210 cm
 
Πυροσβεστικός Κρουνός δύο στομίων DN150 μήκος 210 cm
 
 
Πυροσβεστικός Κρουνός δύο στομίων DN150 μήκος 165 cm
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ
Χρήση   Παροχή νερού σε περίπτωση κατάσβεσης πυρκαγιών.
Πίεση λειτουργίας   16 bar
Πίεση δοκιμής στεγανότητας έδρας   17,6 bar
Πίεση δοκιμής σώματος   24 bar
Δύο διαθέσιμα   α) με συνολικό ύψος L= 165 cm και βάρος 160 κιλά.
μήκη   β) με συνολικό ύψος L= 212 cm και βάρος 190 κιλά.
   
Δυο στόμια εκροής διαμέτρου 2 ½'' (64 mm) (δεξιά και αριστερά).
Σώμα και καμπύλη 90 μοιρών κατασκευασμένα από υλικό φαιό χυτοσίδηρο GG 25.
Άνω αδράχτι και το κάτω αδράχτι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα όπως επίσης και οι ασφάλειες που συγκρατούν τα εσωτερικά τμήματα του κρουνού.
Η έδρα στεγανή εδράσεως κατασκευασμένη από κράμα χαλκού.
Ο συρτής της βαλβίδας κατασκευασμένος από ελαστικό EPDM.
Οι βίδες που βιδώνουν στο σώμα κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το καπάκι έχει την ένδειξη με αντίστοιχα βέλη ανοιχτό κλειστό με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού.
Το άνω μέρος του κρουνού είναι σπαστό σε περίπτωση πρόσκρουσης οχημάτων για αποφυγή διαρροής νερού.
Στο κάτω μέρος του κρουνού η στο κάτω μέρος του σώματος που είναι έξω από την γη υπάρχει οπή αποστραγγίσεως.
Τα χυτά εξαρτήματα υποβάλλονται σε αμμοβολή και βάφονται με κατάλληλη βαφή.
Τα μέρη που είναι κάτω από το επίπεδο του εδάφους έχουν χρώμα μαύρο και τα άνω μέρη έχουν χρώμα κόκκινο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ
1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Κάθε πυροσβεστικός κρουνός είναι προσεκτικά ελεγμένος πριν την πώληση του. Άρα η σωστή τοποθέτηση είναι η μόνη προϋπόθεση που εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία του.
Οδηγίες τοποθέτησης: Συνδέστε τη γωνία 90o στο δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιώντας τις σωστές βίδες και ένθετα. Ελέγξτε αν η γωνία 90o είναι σωστά τοποθετημένη. Η φλάντζα στην οποία θα ενωθεί ο αγωγός πρέπει να είναι τελείως οριζόντια. Συνδέστε τον κρουνό στην γωνία 90o χρησιμοποιώντας βίδες και ένθετα που παραδίνονται από τον κατασκευαστή. Κατά την διάρκεια της ένωσης του κρουνού με την γωνία 90o ελέγξτε αν ο κρουνός είναι κλειστός. Επίσης ελέγξτε αν σκουπίδια έχουν μπει μέσα στο σύστημα ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα καθώς κατά την διάρκεια αυτής της φάσεως μπαίνουν συνήθως σκουπίδια μέσα στο σύστημα και συγκεντρώνονται γύρω στο δίσκο απόφραξης και μετά τον εμποδίζουν να κλείνει στεγανά. Μετά θάψτε το κάτω μέρος το κρουνού προσέχοντας να υπάρχει πρόσβαση στις βίδες ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό για να αποφευχθούν τα μελλοντικά σκαψίματα σε περίπτωση που χρειαστεί επισκευή ή συντήρηση Τοποθετήστε χαλίκι γύρω από την τρύπα απορροής για να μπορεί το νερό να απομακρύνεται γρήγορα. Το μέγεθος από τις πέτρες (χαλίκι) πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την τρυπά απορροής.
2. ΧΡΗΣΗ
Ο κρουνός προορίζεται για χρήση μόνο ως πυροσβεστικό μέσο. Καμία άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.
Σε περίπτωση φωτιάς πλησιάστε τον κρουνό με την κατάλληλη συσκευή ύδατος / πυρόσβεσης (πυροσβεστική μάνικα ή αντλία για αναρρόφηση ύδατος). Ανοίξτε το στόμιο με το κατάλληλο πεντάγωνο κλειδί και συνδέστε την συσκευή. Η συσκευή που πρόκειται να συνδεθεί πρέπει να έχει το ίδιο σπείρωμα με το σπείρωμα της σύνδεσης του κρουνού που είναι 82.5 (+0.5 /-0), 5 σπειρώματα ανά ίντσα, γωνία 55 o. Ανοίξτε τον κρουνό γυρνώντας το καπάκι με αντίθετη φορά με αυτή του ρολογιού. Το καπάκι πρέπει να είναι πλήρως ανοιχτό για να δουλέψει ο κρουνός κανονικά. Αν δεν είναι ανοιχτό πλήρως η απώλεια πίεσης θα αποτρέψει την διάθεση της μέγιστης δυνατής ροής ύδατος και το νερό θα διέρθει έξω από τον κρουνό από την τρύπα του χιτωνίου αδειάσματος. Μετά την χρήση αποσυνδέστε τις συσκευές πυρόσβεσης από την σύνδεση. Κλείστε τον κρουνό κλείνοντας το καπάκι σύμφωνα με την φορά του ρολογιού. Κλείστε τον κρουνό τελείως ώστε το σύστημα αδειάσματος να δουλέψει κατάλληλα. Μετά από 15 λεπτά το νερό θα αποστραγγιστεί τελείως. Τοποθετείστε τα καλύμματα στα στόμια και σφίξτε τα με την χρήση κλειδιού.
3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Γενικά ο κρουνός είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε αν τοποθετηθεί σωστά να μην χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση. Όμως συνίσταται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο να ανοίγεται ο κρουνός ώστε να ελέγχεται η κατάσταση του.
Αν υπάρχει γενικά διαρροή νερού όταν ο κρουνός είναι κλειστός αυτό οφείλεται συνήθως στο λάστιχο του δίσκου. Για να το αντικαταστήσετε ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα χρειαστείτε να αποσυναρμολογήσετε τον κρουνό προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
1.  
Κλείστε τη βαλβίδα απομόνωσης για να σταματήσει η ροή ύδατος. Γυρίστε το καπάκι με φορά αντίθετη με αυτή του ρολογιού για να ανοίξει ο κρουνός ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος από την πίεση του νερού.
2.  
Αποσυνδέστε τους πυρρούς από το καπάκι.
3.  
Αφαιρέστε το καπάκι.
4.  
Ξεβιδώστε την βίδα λειτουργίας και μετακινήστε το καπάκι.
5.  
Μετά βγάλτε το άνω αδράχτι.
6.  
Ξεβιδώστε τις ενωτικές βίδες του πάνω μέρους και μετακινήστε το πάνω μέρος μακριά.
7.  
Ξεβιδώστε τις βίδες στήριξης του στηρίγματος και βγάλτε το κάτω αδράχτι.
Πριν να συναρμολογήσετε τον κρουνό ξανά λιπάνετε με γράσο τα περιστρεφόμενα μέρη του κρουνού και την έδρα του φρακτικού της οπής αδειάσματος.