Προϊόντα Ύδρευσης
Ζωστήρας παροχής χυτοσιδηρός ενιαίας κεφαλής
         
Ζωστήρας παροχής
χυτοσιδηρός
ενιαίας κεφαλής
με 1 ζώνη και
οπή 1΄΄
Ζωστήρας παροχής
χυτοσιδηρός
ενιαίας κεφαλής
με 2 ζώνες και
οπή 2΄΄
         
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΕΛΛΩΝ
1.  
Ελέγχετε την διάμετρο του σωλήνα για να σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστού μεγέθους σέλα.
2.  
Καθαρίζετε το σωλήνα για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερους ρύπους και διάβρωση από την επιφάνεια του.
3.  
Σιγουρευτείτε ότι κανένα ξένο υλικό δεν εισέρχεται μεταξύ του ελαστικού στεγανότητας και του σωλήνα καθώς τα παξιμάδια σφίγγονται.
4.  
Αποφύγετε τα χαλαρά γαλλικά κλειδιά συναρμολογήσεων, ή τα γαλλικά κλειδιά που είναι πάρα πολύ κοντά σε μήκος για να επιτύχετε τη κατάλληλη ροπή στα παξιμάδια.
5.  
Κρατήστε τους κοχλίες μακριά από ξένο υλικό ώστε να διευκολύνεται η σύσφιξη.
6.   Τα μπουλόνια συχνά δεν σφίγγονται αρκετά όταν δεν χρησιμοποιείται ένα γαλλικό κλειδί ροπής. Πάρτε τα κατάλληλα μέτρα σε αυτήν την περίπτωση για να σιγουρευτείτε ότι η κατάλληλη σύσφιξη εφαρμόζεται.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΣΕΛΛΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
1.
Ελέγξτε τα μέρη σελών για να εξασφαλίσετε ότι καμία ζημία δεν έχει εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της και ότι κανένα μέρος δεν λείπει.
2.  
Ελέγξτε τη διάμετρο του σωλήνα και το εύρος χρήσης που αναγράφεται στη σέλα για να εξασφαλίσετε ότι χρησιμοποιείτε τη σέλα σωστού μεγέθους.
3.  
Προσεχτικά καθαρίστε την επιφάνεια των σωλήνων που θα καλυφθεί από τη σέλα. Καθαρίστε το σωλήνα για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερους ρύπους και διάβρωση από την επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε σαπουνώδες ύδωρ εάν είναι απαραίτητο.
4.  
Χαλαρώστε / ξεβιδώστε τα παξιμάδια. Αφαιρέστε την λουρίδα από το σώμα της σέλας.
5.  
Τοποθετήστε το σώμα της σέλας στο σωλήνα έτσι ώστε η έξοδος είναι στη σωστή θέση.
6.  
Εγκαταστήστε την λουρίδα στο σώμα της σέλας , και σφίξτε τα περικόχλια σφιχτά. Σιγουρευτείτε ότι το ελαστικό στεγανότητας έχει καθίσει επίπεδα επάνω στην επιφάνεια του σωλήνα.
7.  
Σφίξτε όλα τα παξιμάδια ομοιόμορφα. Χρησιμοποιήστε ένα γαλλικό ή γερμανικό κλειδί