Προϊόντα Ύδρευσης
Ανοξείδωτες Ζώνες επισκευής
 
Ανοξείδωτες ζώνες επισκευής
 
Χρήση Επισκευή σωλήνων ύδρευσης PVC 16 Atm.
Υλικό κατασκευής   Το σώμα συγκράτησης αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχους 0,4 χιλιοστών. Τα ανοξείδωτα λαμάκια επισκευής έχουν 4 και 4 ανοξείδωτα πριτσίνια, ανοξείδωτες Μ8 βίδες με πάσσα σε όλο το μήκος της βίδας και ανοξείδωτα Μ8 περικόχλια.
Μήκος ζωνών επισκευής   120 mm.
Μέγιστη πίεση λειτουργίας   16 BAR
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α/Α ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΗΚΟΣ
1 Φ50 12 cm
2 Φ63 12 cm
3 Φ75 12 cm
4 Φ90 12 cm
5 Φ110 12 cm
6 Φ125 12 cm
7 Φ140 12 cm