Προϊόντα Ύδρευσης
Ανοξείδωτα Μανσόν Επισκευής σωληνώσεων δικτύων πόσιμου ύδατος
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής ρωγμής σωλήνα με δύο αρμούς
         
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής
ρωγμής σωλήνα
με δύο αρμούς
και τέσσερεις βίδες
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής
ρωγμής σωλήνα
με δύο αρμούς
και έξι βίδες
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής
ρωγμής σωλήνα με δύο αρμούς και
οχτώ βίδες
         
Ανοξείδωτα Μανσόν επισκευής ολικής περιφερειακής
ρωγμής σωλήνα με δύο αρμούς και δέκα βίδες και άνω
       
   
   
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΑΝΣΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΡΩΓΜΗΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΡΜΟΥΣ
1. Προφυλάξεις
1.
Κάντε έλεγχο στην διάμετρο του σωλήνα και σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά σε μέγεθος μανσόν.
2.  
Καθαρίστε το σωλήνα για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερους ρύπους και διάβρωση από την επιφάνεια. Ξύστε το σωλήνα για να αφαιρέσετε τους ρύπους και τη διάβρωση έτσι ώστε η επιφάνεια να είναι ομαλή. Χρησιμοποιήστε σαπουνώδες ύδωρ εάν είναι απαραίτητο. Μην χρησιμοποιείτε ΚΑΝΕΝΑ γράσο στο ελαστικό περίβλημα.
3.  
Τοποθετήστε ένα σημάδι στο σωλήνα για να σημειώσετε τη διαρροή. Μετά από την εγκατάσταση χρησιμοποιήστε αυτό το σημάδι για να βεβαιωθείτε ότι το μανσόν έχει τοποθετηθεί κατάλληλα.
4.  
Σιγουρευτείτε ότι κανένα ξένο υλικό δεν κολλάει στο ελαστικό περίβλημα καθώς δένεται γύρω από το σωλήνα, ούτε περιέρχεται μεταξύ του ελαστικού περιβλήματος και του σωλήνα καθώς τα παξιμάδια σφίγγονται.
5.  
Αποφύγετε τα χαλαρά γαλλικά κλειδιά συναρμολογήσεων, ή τα γαλλικά κλειδιά που είναι πάρα πολύ κοντά σε μήκος για να επιτύχετε τη κατάλληλη ροπή σύσφιξης στα παξιμάδια.
6.  
Κρατήστε τα σπειρώματα των βιδών μακριά από ξένο υλικό για να διευκολύνουν το σφίξιμο.
7.  
Οι κοχλίες συχνά δεν σφίγγονται αρκετά όταν δεν χρησιμοποιείται ένα γαλλικό κλειδί ροπής. Πάρτε πρόσθετη φροντίδα σε αυτήν την κατάσταση για να σιγουρευτείτε ότι το κατάλληλο σφίξιμο πραγματοποιείται.
8.  
Πάντα κάντε δοκιμές πίεσης για τυχόν διαρροές πρίν από την εφαρμογή. Εάν εμφανίζεται διαρροή επαναλάβατε βήμα 3 και 4, και ξανασφίξτε στην κατάλληλη ροπή σύμφωνα με το βήμα 4 και 5. Κατόπιν κάντε δοκιμή πίεσης πάλι.
9.   Λιθογομώστε προσεχτικά και συμπαγώς γύρω από το μανσόν.
2. Οδηγίες Χρήσεως
Βήμα 1  
Λεπτομερώς καθαρίστε την επιφάνεια του σωλήνα που θα καλυφθεί από το μανσόν. Χρησιμοποιήστε διαποτισμένο σαπωνώδες ύδωρ ως λίπανση σε τραχείες επιφάνειες σωλήνων (σίδηρος και AC) και στο ελαστικό μέσα στο μανσόν για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη εφαρμογή και στεγανότητα. Μην χρησιμοποιείτε ΚΑΝΕΝΑ γράσο στο ελαστικό περίβλημα, στους κοχλίες και στα περικόχλια.
Βήμα 2  
Χαλαρώστε / ξεβιδώστε τα περικόχλια έως την άκρη των κοχλιών, αλλά ΜΗΝ ΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ. Ανοίξτε το μανσόν και βάλτε το πάνω μέρος του στο σωλήνα Τοποθετείστε το μανσόν με τέτοιο τρόπο ώστε οι κοχλίες να είναι σε κατάλληλη θέση για συναρμολόγηση και σφίξιμο. Στη μία πλευρά, ο ιππέας / γέφυρα της κάτω πλευράς πρέπει να ανασταλεί πάνω από τη λάμα στήριξης / αυτιά. Αρθρώστε την ανασταλμένη κάτω πλευρά γύρω από το σωλήνα.
   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι απαραίτητο (λόγω της διαρροής) τα βήματα 2 και 3 μπορούν να διενεργηθούν δίπλα στο σπασμένο σημείο του σωλήνα. Περιστρέψτε το μανσόν πάνω από το σπάσιμο αφού ο ιππέας είναι πιασμένος στην λάμα στήριξης / αυτί.
Βήμα 3  
Κλείστε τον ιππέα πάνω από την λάμα στήριξης / αυτιά. Μην χρησιμοποιείτε δύναμη. Βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική πλάκα γλιστρά κάτω από τους αρμούς και ότι οι άκρες του ελαστικού περιβλήματος δεν διπλώνουν προς τα κάτω, αλλά είναι επίπεδες γύρω από το σωλήνα. Τραβήξτε τις πλαϊνές μπάρες την μία προς την άλλη και σφίξτε τα περικόχλια με το χέρι πρώτα και μετά με ένα γαλλικό κλειδί.
Βήμα 4  
Σφίξτε όλα τα παξιμάδια ομοιόμορφα. Χρησιμοποιείστε ένα γαλλικό κλειδί με τουλάχιστον μια μακριά λαβή 300 χιλ. Η ροδέλα για να δίνει μια ένδειξη της κατάλληλης ροπής πρέπει να κυρτώνει γύρω από το παξιμάδι. Τυχόν ζημία στη ροδέλα δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργία του σφιγκτήρα. Συνιστώμενη ροπή : 7 Kg / m
   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εγκαθίσταται σε πλαστικούς σωλήνες, μην χρησιμοποιείτε το σαπωνώδες ύδωρ στο ελαστικό περίβλημα και μειώστε τη συνιστώμενη ροπή κατά 50% για να αποφευχθεί η εξώθηση του ελαστικού περιβλήματος.
Βήμα 5   Περιμένετε 20 λεπτά και μετά ξανασφίξτε στην κατάλληλη ροπή.