Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 400 KV
Σφιγκτήρας ανάρτησης αγωγού προστασίας
 
Σφιγκτήρας ανάρτησης αγωγού προστασίας
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-5 Αναθεώρηση Σεπτέμβριος 2007.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΤΑΣ-27.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   TR-5/27.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Το σώμα και το ζυγγί από σφυρήλατο χάλυβα St 37-2. Ο κοχλίας Μ16 και το περικόχλιο Μ16 από χάλυβα St 37-2. Η κοπίλια ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461/99 και ASTM A143-74 (1999).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   60 % του ελάχιστου ορίου θράυσεως του αγωγού.