Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 400 KV
Πεταλοειδής προσθήκη
 
Πεταλοειδής προσθήκη
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-5 Αναθεώρηση Σεπτέμβριος 2007.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΤΑΣ-05.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   TR-5/05.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Το σώμα από σφυρήλατο χάλυβα St 37-2. Ο κοχλίας Μ16 και το περικόχλιο Μ16 από χάλυβα St 37-2. Η κοπίλια ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461/99 και ASTM A143-74 (1999).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   Q=120 kN.