Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 400 KV
Σφιγκτήρας τέρματος αγωγού προστασίας
 
Σφιγκτήρας τέρματος αγωγού προστασίας
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-5 Αναθεώρηση Σεπτέμβριος 2007.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΤΑΣ-31.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   TR-5/31.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Η χαλύβδινη ψυχή και το χιτώνιο από χάλυβα St 37-2. Το σώμα σωλήνα από αλουμίνιο καθαρότητας 99,50 %.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461/99 και ASTM A143-74 (1999).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   95 % του ελάχιστου ορίου θράυσεως του αγωγού.