Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 400 KV
Λάμα Ανάρτησης Αντιβάρων ΓΜ 400 KV
 
Λάμα Ανάρτησης Αντιβάρων ΓΜ 400 KV
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ ΜΑΙΟΣ 2006
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από χάλυβα St 37-2.
Κοχλίας Μ16 και περικόχλιο Μ16 από από χάλυβα St 37-2.
Κοπίλια ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461/99 και ASTM A143-74 (1999).