Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 400 KV
Σύνδεσμος σταυροειδής διχάλου κεφαλής
 
Σύνδεσμος σταυροειδής διχάλου κεφαλής
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-5 Αναθεώρηση Οκτώβριος 1983 Οι διαστάσεις της κεφαλής σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60120/84 μέγεθος 16Α.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Από σφυρήλατο χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461/99 και ASTM A143-74 (1999).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ   Q=180 kN.