Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 

Σφαίρες Σήμανσης Γραμμών Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας 150 KV

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ Σεπτέμβριος 2006
Προσφερόμενες διαστάσεις: Εξωτερική διάμετρος Φ 500 mm και Εξωτερική διάμετρος Φ 350 mm.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Φ 500 mm : Σχέδιο ΔΕΗ ΓΜ 306.
Φ 350 mm : Σχέδιο ΔΕΗ ΤΤ 1-2034.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Τα δύο ημισφαίρια από αλουμίνιο καθαρότητας 95,5 %. Οι σφιγκτήρες πρόσδεσης και στερέωσης από κράμα αλουμινίου 2S. Οι στηρίξεις από κράμα αλουμινίου 28S-T3. Οι κοχλίες,παράκυκλοι,παράκυκλοι ασφαλείας και τα περικόχλια ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα.