Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κεράτια προστασίας
         
Δίδυμο κεράτιο προστασίας σταθερής διπλής αλυσίδας τάνυσης
Μονό Κεράτιο προστασίας σταθερής διπλής αλυσίδας τάνυσης
Ρυθμιζόμενο Κεράτιο προστασίας απλής αλυσίδας τάνυσης
         
Κεράτιο σταθερό προστασίας απλής αλυσίδας τάνυσης