Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ
Άγκιστρο Ασφάλειας
 

Άγκιστρο Ασφάλειας

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-4 Αναθεώρηση Μάρτιος 2008 Οι διαστάσεις της κεφαλής σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60120/84 μέγεθος 16Α.
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  
TR-4/01
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
Από σφυρήλατο χάλυβα St 37-2.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461/99 και ASTM A143-74 (1999).
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ  
Q=100 kN.