Προϊόντα για Δίκτυα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 150 KV
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σφιγκτήρας Τέρματος αγωγού προστασίας
 
Σφιγκτήρας Τέρματος αγωγού προστασίας
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΗ ΑΕ ΔΝΕΜ TR-4 Αναθεώρηση Μάρτιος 2008
ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Ε. & Κ. ΤΑΣΣΗΣ ΟΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   TR-4/22
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   Η χαλύβδινη ψυχή από χάλυβα St 37-2. Το σώμα από καθαρό αλουμίνιο Α5 καθαρότητας 99,50 %.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   Όλα τα χαλύβδινα μέρη είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 1461/99 και ASTM A143-74 (1999).
ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ   Q=61 kN.